Tag Archive for: آدرس بهترین متخصص داخلی در شمال تهران

عوارض فشار خون بالا

فشار خون بالا باعث افزایش کار و فعالیت قلب می شود. فشار افزایش یافته در عروق خونی باعث می شود عضلات قلب به صورت مکرر و با نیروی بیشتر از حد نرمال منقبض شوند.

ادامه مطلب

Log in with your credentials

Forgot your details?