Tag Archive for: دکتر زخم پای دیابتی در شمال تهران

مشکلات پوستی در افراد دیابتی

مهمترین عامل برای جلوگیری از  بروز مشکلات پوستی در افراد دیابتی کنترل دقیق قند خون در این افراد است عامل مهم دیگر، تبعیت از نصایح مشاورین دیابت در مورد تغذیه، ورزش و استفاده منظم و صحیح داروها است.

ادامه مطلب

Log in with your credentials

Forgot your details?