Tag Archive for: زنان

۹ علت بی نظمی عادت ماهیانه

پریود نامنظم نوعی خونریزی است که در مقایسه با قاعدگی‌های قبلی غیرطبیعی می باشد و می‌تواند شامل هر چیزی از دیر شدن عادت‌ماهیانه تا زود رسیدن آن، خونریزی بسیار کم تا خونریزی خیلی سنگین باشد.

ادامه مطلب

ڪنترل دیابت در سیڪل قاعدگی

اڪثر زنان مبتلا به دیابت نوع 1 برای ڪنترل قند خون خود یڪ هفته قبل از شروع قاعدگی دچار مشڪلاتی می شوند.

ادامه مطلب

Log in with your credentials

Forgot your details?