Tag Archive for: کلینیک تخصصی غدد در شرق تهران

هیپوتیروئیدی در بارداری

تمام زنان باردار با دارا بودن كرايترياي هيپوتيروئيدي بارداري (TSH بالاتر از ٢/٥ در سه ماهه اول و بالاتر از ٣ mU/L در سه ماهه دوم و سوم) بايستي درمان با هورمون تيروئيدي (T4 يا لووتيروكسين) را دريافت كنند.

ادامه مطلب

Log in with your credentials

Forgot your details?