Tag Archive for: کمکاری تیرویید

کم کاری تیرویید

ر ✅هیپو تیروئیدی @dr_bahoosh_clinic?????????????? ?یا کم‌کاری غده تیروئید در بین بیماری‌های غدد درون ریز شایع‌ترین بیماری پس از دیابت می‌باشد. به زبان ساده این بیماری هنگامی ایجاد می‌شود که غده تیروئید نتواند به اندازه نیاز بدن هورمون تولید کند. هورمون غده تیروئید تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) است....

ادامه مطلب

Log in with your credentials

Forgot your details?