آدرس مطبهای دکتر باهوش


مطب ۲ نارمک خیابان جانبازان شرقی چهارراه دردشت . جنب بانک سپه ساختمان کسری تلفن ۷۷۹۷۵۵۲۰

مطب ۱ پاسداران  بین دشتستان ۷ و ۸ پلاک ۱۰۴ واحد۲۹تلفن ۲۶۷۰۳۰۴۴

[doc_map]

Log in with your credentials

Forgot your details?